Dökümanlar
S.S.S.

S.S.S.

Sebepleri

 • Kablo sırası hatalı bağlanırsa kompresör çalışmaz. İç kabloların faz sırası fabrikada düzenlenir ve teslimden önce test edilir.
 • Faz kontrol rölesi veya kontrolör arızalanmış olabilir.

Çözümü

 • Faz sırası ana dağıtım panosunda değiştirilebilir. Faz sırası değişiminden sonra ana motorun dönüşü kontrol edilmelidir.
 • Faz sırası değişimine rağmen alarm devam ederse, bu durum faz kontrol rölesinin ya da kontrolörün arızalandığını gösterir. İlgili parçanın kontrol edilmesi ve değiştirilmesi gerekir.

Kontrolör Alarm Kodları

 • LOGIK 9: A01
 • LOGIK 26S: AL05
 • LOGIK 33S: AL06

Uyarı: Vida bloğu yanlış yönde dönerse kısa sürede arızalanacağı ve yenisiyle değiştirilmesi gerekeceği için, dönüşün kontrol edilmesi önemlidir

Sebepleri

 • Ana güç kaynağı terminalinde bir veya birden fazla fazın kaybedilmesi
 • Ana güç kaynağı terminalindeki bağlantının gevşemesi
 • Faz kontrol rölesi veya kontrolör arızalanmış olabilir

Çözümü

 • Tüm fazları kayıp fazla karşılaştırarak ölçün
 • Ana güç kaynağı tarafındaki bağlantı terminalinin gevşek olup olmadığını kontrol edin
 • Faz kontrol rölesi ve kontrolörde herhangi bir arıza olup olmadığını kontrol edin Arıza tespit edilirse ilgili parçayı değiştirin

Kontrolör Alarm Kodları

 • LOGIK 9: A01
 • LOGIK 26S: AL04
 • LOGIK 33S: AL05

Sebepleri

 • Şebeke geriliminin kompresör için izin verilen gerilim sınıfından daha düşük olması

 • Ana güç kaynağı bağlantısının gevşemesi

 • Güç besleme kablosu kesitinin yetersiz olması

 • Trafo arızası ya da hatalı giriş terminali bağlantısı

Çözümü

 • Ana besleme gerilimini kontrol edin ve gerilimin kompresör gerilim sınıfından %5 daha düşük olmamasına dikkat edin

 • Ana besleme terminal bağlantıları kontrol edilmelidir

 • Enerji temini için uygun bir kablo kesiti kullanın. Kablo kesiti için kullanma kılavuzunu inceleyin

 • Trafo giriş ve çıkış terminallerinde ölçüm yapın. Trafo arızalı ya da bağlantı yanlış yapılmış olabilir; bu yüzden giriş veya çıkış tarafında bir gerilim düşüşü olur

Kontrolör Alarm Kodları

 • LOGIK 9: A07
 • LOGIK 26S: AL28
 • LOGIK 33S: AL14

Sebepleri

 • Bu alarm, kontrolörlerin güç kaynağında kesinti olduğunda görülür. Trafo kontrolöre güç sevk eder. Trafo arızalanmış olabilir

 • Ana şalter arızalanmış olabilir

 • Trafo gerilimi değişken olabilir ya da giriş terminali bağlantısı hatalıdır

Çözümü

 • Trafo güç çıkışını ölçün. 12Vac güç çıkışı olmalıdır. Güç çıkışı yoksa trafoyu değiştirin. Ana besleme gerilimini kontrol edin ve güç kaynağında gerilim şokları olup olmadığını inceleyerek, müşteriyi problem hakkında bilgilendirin

 • Şalterleri kontrol edin ve gerekirse değiştirin

 • Trafo giriş bağlantısının doğru olup olmadığını kontrol edin; trafo güç çıkışı 9Vac altında ise trafoyu değiştirin

Kontrolör Alarm Kodları

 • LOGIK 9: POF
 • LOGIK 26S: AL18
 • LOGIK 33S: AL12

Sebepleri

 • Termik şalterin arızalanması ya da şalter atma ayarının yanlış olması

 • Besleme geriliminin düşük olması

 • Kompresörün basınç ayarlarını aşması

 • Separatörün tıkanması

 • Vida bloğunda mekanik bir arıza olması

 • Ana motorda elektrik sorunu ya da mekanik bir aksaklık olması

Çözümü

 • Termik şalter atma değerini, ana motor levhası üzerindeki akım değerleriyle karşılaştırarak kontrol edin

 • Ana besleme gerilimini ölçün ve gerilimin sınırlar içinde kaldığından emin olun

 • Kompresörün basınç ayarlarını kontrol edin. Ayarlar kompresör kapasitesine uygun olmalıdır

 • İç ve dış basınç farkını kontrol edin. Separatörün tıkanmadığından emin olun

 • Herhangi bir mekanik arızaya karşı, vida bloğunu elle döndürmeye çalışın

 • Motoru (terminalleri, yalıtımı, kabloları, rulmanları vb.) kontrol edin. Mekanik arızalarda motor şaftını elle döndürmeye çalışın

Kontrolör Alarm Kodları

 • LOGIK 9: A13
 • LOGIK 26S: AL02
 • LOGIK 33S: AL02

Sebepleri

 • Alçak gerilim ya da güç kaynağı terminal bağlantılarının gevşemesi

 • Termik şalterin çalışmaması ya da şalter atma değerinin yanlış ayarlanması

 • Fanla ilgili mekanik bir sorun olması

 • Korozif ortam koşulları nedeniyle kontaktörlerde ısınma problemi olması

 • Tozlu ortam nedeniyle radyatör kanatçıklarının bloke olması Soğutma havası çıkışının tıkanması

Çözümü

 • Terminal bağlantılarını kontrol edin ve fan besleme gerilimini ve akımlarını ölçün

 • Termik şalterde mekanik problem olup olmadığını kontrol edin Herhangi bir arıza tespit edildiğinde termik şalteri değiştirin

 • Şalter atma değerini, fan motoru levhasında yazılı olan nominal akıma göre ayarlayın

 • Kompresörü durdurun ve fanı döndürmeye çalışın. Herhangi bir mekanik zorlanma tespit edilirse, fanın dengesi ya da fan motoru bozulmuş olabilir. Fanı veya fan motorunu değiştirin

 • Fan kontaktöründe korozif sorunlar olup olmadığını kontrol edin Herhangi bir soruna rastlanırsa değiştirin

 • Radyatör kanatçıklarını havayla temizleyin. Soğutma havası tahliye yolunun tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve tıkalıysa açın

Kontrolör Alarm Kodları

 • LOGIK 9: A14
 • LOGIK 26S: AL03
 • LOGIK 33S: AL03

Sebepleri

 • Motorda veya vida bloğunda mekanik sorunlar olabilir

 • Soğutma fanı bozulmuş ya da ortam sıcaklığı çok yüksek olabilir

 • Alçak gerilimler nedeniyle akımlar çok yüksek olabilir. Motor sargıları hasar görmüş olabilir

 • PTC giriş terminal bağlantısı gevşemiş ya da kontrolör arızalı

Çözümü

 • Ciddi bir mekanik problemin olmadığından emin olmak için manüel olarak çevirmek suretiyle vida bloğu ve motoru kontrol edin

 • Fanın durumunu kontrol edin ve motor gövde sıcaklığını ölçün

 • Kompresör yüklü konumda iken gerilimleri ve akımları ölçün. İzolasyon direnci testi yaparak motor sargılarını kontrol edin

 • PTC giriş terminal bağlantısı ve kontrolörü (kısa devreyle) kontrol edin

Kontrolör Alarm Kodları

 • LOGIK 9: A14
 • LOGIK 26S: AL03
 • LOGIK 33S: AL03

Sebepleri

 • Kontrolörün sıcaklık sensöründen gelen direnç değeri verilerini alamaması

 • Prob giriş bağlantısının gevşek olması

Çözümü

 • Sıcaklık sensörü direnç değerini ölçün. Sıcaklık sensörünün yenisiyle değiştirilmesi gerekir

 • Kontrolörün sıcaklık sensörü girişi hasarlı olabilir. Kontrolörü yenisiyle değiştirin

 • Kontrolör tarafındaki prob giriş bağlantısında gevşeklik olup olmadığını kontrol edin

Kontrolör Alarm Kodları

 • LOGIK 9: A05
 • LOGIK 26S: AL12
 • LOGIK 33S: AL09

Sebepleri

 • Basınç transmitteri kablo tesisatının hatalı ya da gevşek olması

 • Basınç transmitterinin arızalı olması

 • Kontrolörün arızalı olması

Çözümü

 • Kablo bağlantıları şemasını ve basınç transmitteri bağlantısını kontrol edin

 • Ölçüm aygıtı kullanarak transmitterin akım değerlerini kontrol edin (4-20mA)

 • Kontrolörü yenisiyle değiştirin

Kontrolör Alarm Kodları (Basınç Transdüser arızası)

 • LOGIK 9: A11
 • LOGIK 26S: AL26
 • LOGIK 33S: AL22

Kontrolör Alarm Kodları (Yard. Transdüser arızası)

 • LOGIK 9: –
 • LOGIK 26S: AL27
 • LOGIK 33S: AL73

Uyarı: Separatör tankı iç basıncını ölçmeye yarayan Yardımcı Basınç Transmitteri yalnızca L33S modelinde vardır

Sebepleri

 • Kullanıcı kazara acil durdurma butonuna basmış olabilir ya da biri haber vermeden bu butona basmış olabilir

 • Çevre koşulları nedeniyle acil durdurma butonu ve kısa devre kontaklarının içine toz veya pislik girmiş olabilir

 • Acil durdurma butonu kontrolör girişi arızalı olabilir

Çözümü

 • Acil durdurma butonunu ilk durumuna getirin

 • Butonun içini açın ve kontakları basınçlı havayla temizleyin. Sorun hala devam ediyorsa acil durdurma butonunu değiştirin

 • Bir kablo parçası kullanarak acil durdurma kontaklarında kısa devre yaptırın. Sorun hala devam ederse kontrolörü yenisiyle değiştirin

Sebepleri

 • Kompresör kapakları ve kaportaları açık kalmış olabilir; bu durum kompresörün içindeki soğutma havalandırmasını önleyebilir (özellikle 15kW’den büyük modellerde)

 • Panel filtresi tıkanmış olabilir. Bu filtrenin tıkanması yeterli soğutma havası girişini engeller

 • Kompresör yağ seviyesi düşmüş olabilir

Çözümü

 • Kompresör içinde uygun havalandırma temin etmek için kapak ve kaportaları kapatın

 • Panel filtresi haftalık bakımlarda temiz olmak zorundadır ve bu durum bakım programı kayıt listesinde takip edilmelidir

 • Olası yağ kaçağı noktalarını kontrol edin. Muhtemel yağ taşınım sorununu da dikkate alın; bu yüzden hava tankından başlayın. Hava tankı su tahliyesinde çok fazla yağ olduğu fark edilirse, separatörün kontrol edilmesi şarttır. Süpürme hattını izleyin; düzgün çalışıyorsa, separatörü yenisiyle değiştirin. Kompresörü fiziksel olarak kontrol edin ve yağ kaçağına neden olan arızalı parçayı değiştirin